Un espazo para o xogo

 O xogo é fundamental en Catro Elefantes. O xogo é a actividade principal na vida dos/as nenos/as; é pulsión de vida. A través do xogo apréndense as destrezas que permiten descubrir o mundo no que viven.