apoio
escolar

A actividade de apoio escolar está pensada para ensinar aos nenos e nenas diferentes ferramentas, técnicas e recursos para mellorar o seu tempo de estudo, os resultados académicos e as habilidades comunicativas.

 

Repaso das materias, resolución de dúbidas, explicacións prácticas, preparación de exámes, adquisición de técnicas de estudo. 

 

Nesta actividade adquiren unha nova perspectiva: a forma de traballar faise máis agradable, entretida e participativa que no horario lectivo, e o neno ve atendidas as súas necesidades específicas dun xeito máis personalizado, realizando todos os seus logros dun xeito máis personalizado nun ambiente máis relaxado.

GRUPOS REDUCIDOS

Grupos de traballo reducidos en actividade de continiudade, según idades e necesidades.

}

Horario

Xoves de 16:00 a 20:00 h Sesións de 1:30 horas

TARIFA

Consulta as tarifas no teléfono 644 97 94 79

beneficios da actividade

 

– Favorecer os hábitos e técnicas de estudio

– Favorecer unha visión do estudio e do aprendizaxe como algo positivo

– Realizar actividades prácticas que hagan el aprendizaje más ameno

– Aprendizaxe de técnicas para afrontar as situaciones do estrés escolar

– Afianzar os contenidos traballados na clase

– Favorecer o manexo da lengua para expresarse con corrección.

– Favorecer a expresividade oral e/ou escrita.

– Favorecer o desenvolvemento da creatividade e a imaxinación.

– Favorecer a capacidade de escoita e de atención.

– Promover o gusto pola lectura e unha visión lúdica dos libros.

– Favorecer o uso axeitado das novas ferramentas tecnolóxicas

– Favorecer a capacidade memorística.